A teljesebb felhasználói élmény érdekében Webáruházunk cookie-kat használ. Kérjük, fogadd el a cookie-k használatát, hogy a Webáruházunk valamennyi funkcióját 100 %-osan tudd használni!  ELFOGADOM!
Termékek Menü
0
Kategóriák

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A Salátagyár Életmód Shop-ban  ( http://www.salatagyar-eletmod-shop.hu ) történő regisztrációval, megrendelésének rögzítésével, illetve a hírlevelünkre történő feliratkozással elfogadja a FITTBÁZIS Életmód Bt. vásárlási feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

A jelen adatkezelési nyilatkozat tartalmazza a http://www.salatagyar-eletmod-shop.hu webáruházzal kapcsolatban

  • a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást
  • a hírlevelek kiküldése keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást
  • az áruszállítással összefüggő adatkezelői tevékenységre vonatkozó tájékoztatást

Az adatkezelő elérhetőségei:

Cégnév:                        FITTBÁZIS Életmód Bt.

Székhely:                      2120 Dunakeszi, Fóti út 65-67.

Cégjegyzékszám:          13-06-067576

Adószám:                      24711694-1-13

Bankszámlaszám:          K&H Bank 10400128-50526690-82691003

E-mail cím:                    salatagyar@gmail.com

Telefon:                        +36-70-450-7006

Adatkezelési azonosító: NAIH-82350/2014.

Weboldal:                      http://www.salatagyar-eletmod-shop.hu/

Az adatkezelésről:

Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében történik.

Az adatkezeléshez kapcsolódó hatályos jogszabályok:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info tv.)

2001. évi XVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (13/A §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6. §-a)

2005. évi XC. törvény – az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155. §-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról

Az adatkezelés jogalapja: a 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) – A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény

Az adatok kezelése:

A webáruház használata során a FITTBÁZIS Életmód Bt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és azokat harmadik fél számára nem adja át, kivéve abban az esetben, amennyiben az a FITTBÁZIS Életmód Bt. alvállalkozója (pl. futárszolgálat a megrendelés kézbesítéséhez).

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre kizárólag statisztikai célokból (pl. IP cím, látogatás időtartama…stb.). Ezen adatokat a FITTBÁZIS Életmód Bt. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő a webáruházi szolgáltatás (a webáruházban forgalmazott termékek megvásárlása, majd azok kiszállítása) nyújtásának céljából veszi fel és kezeli a felhasználók személyes adatait, ezt kizárólag a szükséges ideig és mértékben teszi. Az adatszolgáltatás a vásárló részéről teljes mértékben önkéntes alapon történik.

A kezelt adatok köre:

Vezeték- és keresztnév, jelszó, e-mail cím, cégnév, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

Az érintett erre irányuló kérelmére az adatkezelő írásban, közérthető formában tájékoztatást ad  a  kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A személyes adatok kezelésének időszaka és azok törlése:

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a FITTBÁZIS Életmód Bt. mindaddig megőrzi, amíg a vásárló nem kéri azok törlését.

A személyes adatok törlését, illetve módosítását a felhasználó kérelmezheti az alábbi módon:

E-mail-ben: salatagyar@gmail.com

Telefonon: +36-70-450-7006

A regisztráció törlésével azonnal törlésre kerülnek a megadott adatok.  Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Coookie-k:

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol.  Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja azt böngészője beállításaiban. A cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. A cookie-kban személyes adat nem kerül tárolásra.

Hírlevél/reklámok:

Amennyiben a felhasználó jelen nyilatkozattal hozzájárul, az adatkezelő személyre szabott saját reklámokat, illetve hírlevelet küldhet a felhasználó e-mail, illetve levelezési címére.  A levelek tartalmának kiosztása során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, hiszen ebben az esetben az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges.  Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó bármikor letilthatja a hírlevélről történő leiratkozással.

Az adatfeldolgozásról

Adatfeldolgozó megnevezése: FITTBÁZIS Életmód Bt.

Adatfeldolgozó címe: 2120 Dunakeszi, Fóti út 65-67.

Adatfeldolgozás megnevezése: törlési igények végrehajtása, az adatok biztonságos tárolása.

Az áruszállítással összefüggő adatkezelői tevékenység: 

Az adatfeldolgozó(k) megnevezése, székhelye, telefonszáma, e-mail címe:

- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., Telefon: (+36 29) 88 66 70, e-mail címe:   info@gls-hungary.com)

- Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., Telefon: +36-1-333-7777, e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu)

-   Webox Hungary Kft. ( 1145 Budapest,  Újvilág u. 50-52., e-mail: hello@webox.hu, Telefon: +36-1-445-3663) 

- Sprinter Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás u. 39., e-mail: pickpackpont@sprinter.hu, Telefon: +36-1-803-6300) 

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, e-mail címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli. 

Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység: 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve, székhelye, e-mail címe: 

Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8., e-mail: info@bithuszarok.hu)  

Adattovábbítás

www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., adószám: 24868291-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható Bolt Programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. 

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatályba lépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataikkal kapcsolatban:

A személyes adatkezelés részleteiről (az adatkezelés konkrét céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozóról, valamint az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek, melyekről az adatkezelő köteles tájékoztatást adni az érintettnek. A felhasználók kérhetik adataik törlését az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

A jogellenes magatartás vélelme:

A vásárló élhet tiltakozási jogával, amennyiben megítélése szerint jogellenes adatkezelés történt. Ennek során írásban élhet tiltakozási jogával, valamint bírósághoz fordulhat.  A FITTBÁZIS Életmód Bt. minden esetben köteles a bejelentést kivizsgálni és annak eredményéről a vásárlót írásban tájékoztatni.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Neve: ShopRenter.hu Kft.

Címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

E-mail címe: info@shoprenter.hu

Weboldala: www.shoprenter.hu

45 napos Pénzvisszafizetési Garancia
Szénhidrát Csökkentett Termék, Diétás Termék Gyártók:
Kényelmes, Biztonságos Bankkártyás Fizetés!
Villámgyors Szállító Partnereink

  

     

Salátagyár a Facebook-on!